huis in talud

Dit is een ontwerp voor een vakantie-woning met eigenaarswoning en 3 gastenstudio’s of appartementen voor verhuur. Het geheel is opgetrokken uit materialen uit de omgeving die zorgen voor een perfecte harmonie met deze omgeving, in het voorbeeld b.v. de  ardennen.

alle rechten op dit ontwerp zijn onvervreemdbaar intelllectueel eigendom van de auteur en als zodanig gedeponeerd.

copieeren, verspreiden of gebruiken van deze afbeeldingen mag alleen geschieden met schriftelijke toestemming van de auteur. U kunt uw reactie of verzoeken richten d.m.v. het contact formulier op deze site.